Address:
Maria Ghika
Konstantinou Kavafi 51, Agios Eleftherios
Athens, Attiki 111 45
Phone:
+30 21 0831 9396